Správy

1.metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

        V sobotu 5. februára 2022 sa uskutočnilo prvé metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Kvôli aktuálnej pandemickej situácii bolo realizované formou online.  Zúčastnili sa ho všetci gréckokatolícki vladykovia: metropolita a arcibiskup Ján, arcibiskup Cyril, vladyka Peter, vladyka Milan a vladyka Marián Andrej. Gréckokatolíckych rehoľníkov a rehoľných komunít sa pripojilo približne 40, a počet všetkých zúčastnených zasvätených osôb bol asi 122. Okrem rehoľných sestier, Ďalej…

sr. Terézia Baraneková, OSBM

     Sestra Terézia, rodným menom Anna Baraneková sa narodila 10. januára 1926 v Krajnej Bystrej, okr. Svidník, v rodine Andreja a Anny, rodenej Rodákovej. Mala dvoch súrodencov Máriu a Michala. Rodičia zomreli, keď Anna bola ešte dieťa, takže bola vychovávaná v sirotinci u sestier baziliánok v Užhorode, kde aj navštevovala Ľudovú školu. Neskôr sa s rehoľnými sestrami presťahovala do Prahy, a tam ukončila dvojročné štúdium na Obchodnej škole. Potom Ďalej…

sr. Inokentia Mihalisková, OSBM

     Sestra Inokentia Mihalisková, krstným menom Helena, narodila sa 9. novembra 1928 v Nižných Čabinách, okr. Medzilaborce v rodine Jána Mihaliska a Anny, rod. Husárovej. Mala troch súrodencov, Anna a Štefan zomreli v detskom veku, Michal je v súčastnosti vdovec. Sestra Inokentia navštevovala Ľudovú školu  vo Vyšných Čabinách a Meštiansku školu v Medzilaborciach. Už počas štúdia v Medzilaborciach pociťovala Božie volanie na ktoré v roku 1949 odpovedala a prihlásila sa Ďalej…

sr. Irena Dovičáková, OSBM

     Sestra Irena Dovičáková, krstným menom Helena, sa narodila 18.apríla 1938 v Krišľovciach, okr. Stropkov. Rodičia, otec Michal Dovičák, matka Helena, rod. Zajarošová. Mala troch súrodencov: Michal, Terézia, Mária. Rodičia skoro odišli do večnosti a malá Helena ostala pri bratovi. Ukončila Základnú školu a rok meštianky v Kolbovciach. Od roku 1955-1960 pracovala na Štátnych majetkoch v Sečovskej Polianke ako robotníčka. Od roku 1960 v Odevných závodoch  kapitána Nálepku vo Svidníku ako Ďalej…

Boh sa nikdy neunaví hľadať ťa

     Tak ako každý rok aj teraz prišiel čas utiahnuť sa na pár dní do ticha, mlčania a s otvoreným srdcom načúvať Božiemu hlasu počas duchovných cvičení, ktoré sa konali v dvoch letných termínoch pod vedením o. Jaroslava Štelbaského, CSsR. Počas prednášok sa otec Jaroslav dotkol viacerých aspektov duchovného života, ale aj toho o čom by malo byť zrelé zasvätenie. Mali sme možnosť zastaviť sa v tejto určitej etape Ďalej…

Formačné stretnutie internoviciátu

   V tejto špeciálnej dobe, kedy nie je úplne samozrejmé vycestovať za hranice okresu sme mali milosť zúčastniť sa stretnutia internoviciátu. Toto stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 7 – 13. 6. 2021 v komplexe bývalého Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.    Prvé tri dni spestrili prednášky p. Františka Hylmara, SJ v ktorých nám predostrel tému Exámenu /Spytovanie svedomia podľa ignácianskej spirituality/. Teoretická prednášková časť bola vo večerných hodinách Ďalej…

JEDNOTA V RÔZNORODOSTI – konferencia k 70. výročiu centralizácie sestier Rádu svätého Bazila Veľkého

     V sobotu 29. mája 2021 sa cez Zoom uskutočnila online konferencia k 70. výročiu centralizácie sestier Rádu svätého Bazila Veľkého, ktorej sa zúčastnilo spolu 200 ľudí, medzi nimi aj sestry baziliánky z USA, Ukrajiny, Talianska, Slovenska, Poľska, Chorvátska, Rumunska, Argentíny, Brazílie, Austrálie a otcovia baziliáni z Ríma, ktorých viedol protoarchimandrita o. Genesio Viomar, OSBM.      V úvodnom príhovore vystúpila generálna predstavená m. Marcela Runcan, OSBM, ktorá zdôraznila Ďalej…

Nedeľa – ZA KŇAZOV A MINIŠTRANTOV

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania: Preto rád myslím na sv. Jozefa, ochrancu Ježiša i Cirkvi, ako na ochrancu povolaní. Z jeho ochoty slúžiť vychádza jeho starostlivosť pri ochraňovaní. „On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta“ (Mt 2, 14) – hovorí evanjelium, čím naznačuje jeho pripravenosť a oddanosť svojej rodine. Nestrácal čas trápením sa nad tým, čo nemohol zmeniť, Ďalej…

Sobota – ZA SLOBODNÝCH – osoby uskutočňujúce svoje povolanie ako laik v Cirkvi

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania: Sen. Každý v živote sníva o tom, že sa uplatní. A je správne pestovať v sebe takéto veľké nádeje, vysoké očakávania, ktoré nedokážu uspokojiť prchavé ciele – ako sú úspech, peniaze a zábava. Ak by sme ľudí požiadali, aby jedným slovom opísali svoj životný sen, nie je ťažké predstaviť si ich odpoveď: láska. Práve láska dáva zmysel životu, pretože Ďalej…