Správy

Stretnutie spoločníkov

      V našom provinciálnom dome v Prešove v dňoch 10. – 11. 1. 2020 prebiehala duchovná obnova pre Spoločníkov sestier baziliánok, na ktorej sa zúčastnilo 17 spoločníkov. Hlavnou myšlienkou duchovnej obnovy bola téma: „Služba blížnemu  podľa sv. Bazila Veľkého“, ktorú počas dvoch stretnutí rozoberal  o. Markijan Greško, ČSVV. Spoločníci mali možnosť byť nielen na spoločnej modlitbe so sestrami, alebo Lectio Divina,  ale mohli sa s nimi deliť o svoje zážitky aj pri spoločnom stolovaní. Ďalej…

Slávnostná sv. Liturgia pri príležitosti 50. rokov od príchodu sestier do Bardejova

     Písal sa rok 1969, kedy Božia prozreteľnosť priviedla sestry späť na východné Slovensko medzi gréckokatolíkov, kde mohli oslavovať Boha vo svojom byzantsko-slovanskom obrade.     Po návrate šiestich sestier z Veľkého Blhu, ktorými boli sr. Jeremija Pankuličová, sr. Eugénia Sakalová, sr. Terézia Baraneková, sr. Gabriela Hvaťová, sr. Oľga Čabalová a sr. Teodora Geletejová, sa začala písať história sestier baziliánok v Bardejove pod vedením m. Jeremije Pankuličovej. Neskôr prišli dve sestry zo Svitáv − Ďalej…

90. rokov od smrti sr. Vasilie Hlibovickej, OSBM

(19. február 1895 – 9. október 1929)     Neďaleko mestečka Halič v krásnom prostredí, kde sa rieka Lipa vlieva do rieky Dnester, leží dedinka Bovshiv. Tu  prišla na svet 19. februára 1895 Olena Hlibovická. Volali ju Olenka, alebo Haľa. Mama Štefánia rodená Šeferová pochádzala z kňazskej rodiny a otec Sofron bol gréckokatolíckym kňazom na vidieku. Keď Haľa vyrástla spolu so staršou sestrou Lesou odišli študovať do Stanislavova (dnešný Ivano-Frankivsk), kde sa výchove detí Ďalej…

Ukončenie Generálnej kapituly

V deň zavŕšenia Generálnej kapituly prebehli voľby generálnych radkýň, zástupkyne generálnej predstavenej a tiež dvoch náhradníčok pre generálnu radu. Sestry si prevzali upravenú verziu Vízie rádu a rozlúčili sa s facilitátorkou Frances Heery.   Členkami novozvolenej generálnej kúrie sú: sestra Marcela Runcan, generálna predstavená (Rumunsko) sestra Mariela Rotzen, asistentka generálnej predstavenej a prvá radkyňa (Argentína) sestra Emanujila Vishka (Chorvátsko) sestra Terenya Shynal (Ukrajina) sestra Mykolaya Romakh (Ukrajina)        Slávnostný večer ukončenia Generálnej kapituly Ďalej…

Na ceste

Už tradične každý kapitulárny deň začína modlitbou, ktorú vedú sestry z rôznych provincií. Štvrtkovú modlitbu viedli sestry z Chorvátska (Osijek). Na začiatku tohto dňa sestry pracovali v piatich jazykových skupinách (ukrajinskej, anglickej, španielskej, talianskej a slovenskej), kde boli spoločne prerokované správy provinciálnych predstavených. Ďalej si sestry vypočuli správu Baziliánskej komisie, ktorú prezentovali sr. Dorothy Ann Busowski a sr. Susan Sisko pretože tiež  spolupracovali na tomto projekte a boli jeho spoluzakladateľkami. Správa bola doplnená prezentáciou pre Ďalej…

Otvorenie Generálnej kapituly

V týchto dňoch prebieha v Ríme XI. Generálna kapitula na ktorej sa stretlo 43 delegátok z rôznych častí sveta. Sestry začali toto stretnutie Svätou Božskou Liturgiou vo Vatikánskej bazilike sv. Petra pri ostatkoch sv. Jozafáta, ktoré sú uložené pod prestolom sv. Bazila Veľkého. Sestrám sa prihovoril Jeho Blaženosť vladyka Svjatoslav Ševčuk. Kapitula sa začala modlitbou „Kráľu nebeský“ v španielčine, slovenčine, rumunčine, ukrajinčine a angličtine a po nej m. Dia Stasyuk slávnostne otvorila kapitulu, ktorá Ďalej…

Tábor VASILIJÁDA 2020

„Aké je dobré a milé keď bratia žijú spolu.“ Ž 133,1        V duchu tejto témy sa na Bukovej Hôrke niesla tohoročná Vasilijáda. Sme vďační Bohu, že nám požehnal priaznivé počasie na tomto milostivom mieste v krásnej prírode. Aj vďaka službe mladých a ochotných animátorov sme sa snažili deťom pripomínať, že Christos je posredi nas a pozýva nás k tomu aby sme nasledovali príklady svätých a tiež súčasných Ďalej…

EKC – EXTRÉMNA KRÍŽOVÁ CESTA – 41 km – Zborov

       Na začiatku to bolo veľké nadšenie a zápal. Až neuveriteľná radosť z očakávaného, nepoznaného. Ani na chvíľku som nezapochybovala, že by som túto krížovú cestu nemala absolvovať. Mám síce rada potulky prírodou, rôzne turistické úlety mi neboli cudzie, ale predsa toto bolo niečo iné. Čím sa blížil čas odchodu každým dňom sa ozývalo telo. Dokonca aj časti, o ktorých som samozrejme vedela, že ich mám, ale zrazu Ďalej…

Odpust na sviatok sv. Makríny

Dňa 15. 7. 2018 sme v Prešovskom monastieri slávili odpustovú slávnosť prepodobnej matky Makríny. Svojou prítomnosťou a príhovorom nás obohatil vladyka Hlib Lonchyna, biskup Ukrajinskej Katolíckej Eparchie Svätej Rodiny v Londýne, ktorý strávil v Prešove celý týždeň. Odpustovej slávnosti predchádzala v sobotu veľká večiereň s lítiou. Po skončení sv. Liturgie bolo myrovanie, obchod okolo monastiera s čítaním evanjelií a spoločné agapé pre našich príbuzných, spoločníkov a veriacich, ktorí k nám prichádzajú.