Správy

Stretnutie zasvätených prešovskej archieparchie

     Nakoľko je sviatok Stretnutia Pána (2. február) zároveň aj dňom zasväteného života, Svätý otec František vo svojom  posolstve odkázal zasväteným: „Dnes slávime sviatok Stretnutia: nech nám Panna Mária vyprosí milosť, aby náš život ako zasvätených osôb bol vždy sviatkom stretnutia s Kristom, a aby sme tak ako ona mohli prinášať svetlo jeho lásky všetkým: jeho svetlo, nie to naše! Prinášať jeho, nie seba samých!“      Pri tejto Ďalej…

Návšteva z Grécka v prešovskom monastiery

    Dňa 29. januára 2023 nás vo večerných hodinách prišli navštíviť vladyka Manuel Nin OSB, apoštolský exarcha z Grécka, emeritný vladyka Dimitrios Salachas a slovenský kňaz o. Peter Fučo, ktorého 28. septembra vladyka Manuel menoval za protosynkela Gréckeho apoštolského exarchátu. V Prešove strávili niekoľko dní pri príležitosti osláv 15. výročia zriadenia Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku.

100 rokov na Slovensku 2. časť

      Vo štvrtok 29. septembra 2022 sme nadviazali na liturgickú oslavu zo dňa 6. augusta 2022 kultúrnym programom v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.Počas moderovaného večera v 4 pásmach moderátor Dávid Palaščák s pozvanými hosťami priblížil históriu, život a apoštolát sestier baziliánok na Slovensku. Program bol popretkávaný aj speváckymi a hudobnými vstupmi. Ako prvý sa predstavil Zbor sv. Jakuba, Anna Servická, Lukáš Leščišin a Peter Milenky s doprovodom.      Tohto slávnostného podujatia Ďalej…

Stretnutie generálnej rady a vyšších predstavených

     V dňoch 2.-9. augusta sa v priestoroch kňazského seminára v Prešove konalo stretnutie rozšírenej rady za účasti celého generálneho vedenia z Ríma, sestier z Argentíny, Brazílie, USA, Chorvátska, Rumunska, Slovenska, Poľska, Ukrajiny ako aj sestier, ktoré sú aktívne v Interkulturálnej a Synodálnej komisii nášho Rádu.      Počas týchto dní mali sestry možnosť zamyslieť sa nad navrhnutou témou, čo sa týka nášho života vo svetle mnohých zmien, pretože Ďalej…

100 rokov na Slovensku 1. časť

     V sobotu 6. augusta 2022 sme oslavovali príchod prvých sestier na územie Prešovskej eparchie. Do Prešova prišli sestry zo Stanislavova (dnešný Ivano-Frankivsk na Ukrajine). O týchto historických udalostiach bola prítomným v katedrále sv. Jána Krstiteľa predstavená prezentácia, ktorú viedla sr. Natanaela Koľová, OSBM.      Po nej nasledovala sv. Liturgia, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák. Prítomní bol aj vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR, provinciálny predstavený otcov baziliánov o. Vladimír Ďalej…

Ďakovná púť

     Vo svetle osláv a so srdcom plným vďačnosti za 100 rokov pôsobenia sestier na Slovensku sme sa v júli vybrali na spoločnú ďakovnú púť do Medžugoria spolu s duchovným sprievodcom o. Matúšom Marcinom.      Počas týchto požehnaných dní sme mali možnosť navštíviť významné miesta ako vrch Križevac, miesto zjavenia Podbrdo, časť nazývanú Majčino selo, kde sa vzdelávajú a vychovávajú deti bez rodičov. Stretli sme sa tiež s Ďalej…

1.metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

        V sobotu 5. februára 2022 sa uskutočnilo prvé metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Kvôli aktuálnej pandemickej situácii bolo realizované formou online.  Zúčastnili sa ho všetci gréckokatolícki vladykovia: metropolita a arcibiskup Ján, arcibiskup Cyril, vladyka Peter, vladyka Milan a vladyka Marián Andrej. Gréckokatolíckych rehoľníkov a rehoľných komunít sa pripojilo približne 40, a počet všetkých zúčastnených zasvätených osôb bol asi 122. Okrem rehoľných sestier, Ďalej…

sr. Terézia Baraneková, OSBM

     Sestra Terézia, rodným menom Anna Baraneková sa narodila 10. januára 1926 v Krajnej Bystrej, okr. Svidník, v rodine Andreja a Anny, rodenej Rodákovej. Mala dvoch súrodencov Máriu a Michala. Rodičia zomreli, keď Anna bola ešte dieťa, takže bola vychovávaná v sirotinci u sestier baziliánok v Užhorode, kde aj navštevovala Ľudovú školu. Neskôr sa s rehoľnými sestrami presťahovala do Prahy, a tam ukončila dvojročné štúdium na Obchodnej škole. Potom Ďalej…

sr. Inokentia Mihalisková, OSBM

     Sestra Inokentia Mihalisková, krstným menom Helena, narodila sa 9. novembra 1928 v Nižných Čabinách, okr. Medzilaborce v rodine Jána Mihaliska a Anny, rod. Husárovej. Mala troch súrodencov, Anna a Štefan zomreli v detskom veku, Michal je v súčastnosti vdovec. Sestra Inokentia navštevovala Ľudovú školu  vo Vyšných Čabinách a Meštiansku školu v Medzilaborciach. Už počas štúdia v Medzilaborciach pociťovala Božie volanie na ktoré v roku 1949 odpovedala a prihlásila sa Ďalej…