Správy

90. rokov od smrti sr. Vasilie Hlibovickej, OSBM

(19. február 1895 – 9. október 1929)     Neďaleko mestečka Halič v krásnom prostredí, kde sa rieka Lipa vlieva do rieky Dnester, leží dedinka Bovshiv. Tu  prišla na svet 19. februára 1895 Olena Hlibovická. Volali ju Olenka, alebo Haľa. Mama Štefánia rodená Šeferová pochádzala z kňazskej rodiny a otec Sofron bol gréckokatolíckym kňazom na vidieku. Keď Haľa vyrástla spolu so staršou sestrou Lesou odišli študovať do Stanislavova (dnešný Ivano-Frankivsk), kde sa výchove detí Ďalej…

Ukončenie Generálnej kapituly

V deň zavŕšenia Generálnej kapituly prebehli voľby generálnych radkýň, zástupkyne generálnej predstavenej a tiež dvoch náhradníčok pre generálnu radu. Sestry si prevzali upravenú verziu Vízie rádu a rozlúčili sa s facilitátorkou Frances Heery.   Členkami novozvolenej generálnej kúrie sú: sestra Marcela Runcan, generálna predstavená (Rumunsko) sestra Mariela Rotzen, asistentka generálnej predstavenej a prvá radkyňa (Argentína) sestra Emanujila Vishka (Chorvátsko) sestra Terenya Shynal (Ukrajina) sestra Mykolaya Romakh (Ukrajina)        Slávnostný večer ukončenia Generálnej kapituly Ďalej…

Na ceste

Už tradične každý kapitulárny deň začína modlitbou, ktorú vedú sestry z rôznych provincií. Štvrtkovú modlitbu viedli sestry z Chorvátska (Osijek). Na začiatku tohto dňa sestry pracovali v piatich jazykových skupinách (ukrajinskej, anglickej, španielskej, talianskej a slovenskej), kde boli spoločne prerokované správy provinciálnych predstavených. Ďalej si sestry vypočuli správu Baziliánskej komisie, ktorú prezentovali sr. Dorothy Ann Busowski a sr. Susan Sisko pretože tiež  spolupracovali na tomto projekte a boli jeho spoluzakladateľkami. Správa bola doplnená prezentáciou pre Ďalej…

Otvorenie Generálnej kapituly

V týchto dňoch prebieha v Ríme XI. Generálna kapitula na ktorej sa stretlo 43 delegátok z rôznych častí sveta. Sestry začali toto stretnutie Svätou Božskou Liturgiou vo Vatikánskej bazilike sv. Petra pri ostatkoch sv. Jozafáta, ktoré sú uložené pod prestolom sv. Bazila Veľkého. Sestrám sa prihovoril Jeho Blaženosť vladyka Svjatoslav Ševčuk. Kapitula sa začala modlitbou „Kráľu nebeský“ v španielčine, slovenčine, rumunčine, ukrajinčine a angličtine a po nej m. Dia Stasyuk slávnostne otvorila kapitulu, ktorá Ďalej…

Tábor VASILIJÁDA 2020

„Aké je dobré a milé keď bratia žijú spolu.“ Ž 133,1        V duchu tejto témy sa na Bukovej Hôrke niesla tohoročná Vasilijáda. Sme vďační Bohu, že nám požehnal priaznivé počasie na tomto milostivom mieste v krásnej prírode. Aj vďaka službe mladých a ochotných animátorov sme sa snažili deťom pripomínať, že Christos je posredi nas a pozýva nás k tomu aby sme nasledovali príklady svätých a tiež súčasných Ďalej…

EKC – EXTRÉMNA KRÍŽOVÁ CESTA – 41 km – Zborov

       Na začiatku to bolo veľké nadšenie a zápal. Až neuveriteľná radosť z očakávaného, nepoznaného. Ani na chvíľku som nezapochybovala, že by som túto krížovú cestu nemala absolvovať. Mám síce rada potulky prírodou, rôzne turistické úlety mi neboli cudzie, ale predsa toto bolo niečo iné. Čím sa blížil čas odchodu každým dňom sa ozývalo telo. Dokonca aj časti, o ktorých som samozrejme vedela, že ich mám, ale zrazu Ďalej…

Odpust na sviatok sv. Makríny

Dňa 15. 7. 2018 sme v Prešovskom monastieri slávili odpustovú slávnosť prepodobnej matky Makríny. Svojou prítomnosťou a príhovorom nás obohatil vladyka Hlib Lonchyna, biskup Ukrajinskej Katolíckej Eparchie Svätej Rodiny v Londýne, ktorý strávil v Prešove celý týždeň. Odpustovej slávnosti predchádzala v sobotu veľká večiereň s lítiou. Po skončení sv. Liturgie bolo myrovanie, obchod okolo monastiera s čítaním evanjelií a spoločné agapé pre našich príbuzných, spoločníkov a veriacich, ktorí k nám prichádzajú. 

Dni komunity

     Je tradíciou, že sa raz do roka stretávame, aby sme spolu strávili pár dní v modlitbe ale aj vo voľných chvíľach pri relaxe.  Začali sme v piatok spoločnou večierňou a filmom. Sobota sa niesla v kreatívnom duchu pri tvorbe mozaiky sv. Bazila Veľkého a poobede sme mali možnosť bližšie sa prizrieť Božiemu milosrdenstvu vďaka návšteve sr. Clarety Fečovej z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. V nedeľu sme sa Ďalej…

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

        V Cirkvi sa v týždni od 16. do 22. apríla 2018 modlíme za duchovné povolania. V očakávaní synody biskupov zameranej práve na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania, má modlitba v pastorácii povolaní obsadiť veľmi dôležité miesto,” hovorí pápež František. „Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. Ak je povolanie vždy Božím darom, tak hlas povolania a odpoveď naň môžu zaznieť a počuť ich iba v modlitbe,“ znie Ďalej…