Stretnutie zasvätených prešovskej archieparchie

     Nakoľko je sviatok Stretnutia Pána (2. február) zároveň aj dňom zasväteného života, Svätý otec František vo svojom  posolstve odkázal zasväteným: „Dnes slávime sviatok Stretnutia: nech nám Panna Mária vyprosí milosť, aby náš život ako zasvätených osôb bol vždy sviatkom stretnutia s Kristom, a aby sme tak ako ona mohli prinášať svetlo jeho lásky všetkým: jeho svetlo, nie to naše! Prinášať jeho, nie seba samých!“

     Pri tejto príležitosti sa dňa 4. februára v monastiery sestier baziliánok v Prešove, konalo stretnutie rehoľníkov Prešovskej archieparchie. V príhovore vladyka Peter Rusnák zasväteným pripomenul, že monastier má byť centrom liturgického a duchovného života. “Venujte čas modlitbe, nie je to otázka predpisov ale je to o vzťahu, poslušnosti a láske k sláveniu. A kde inde by to malo takto byť ak nie v monastieroch, kláštoroch. Buďte vzorní v modlitbe!“ Zdôraznil tiež to, že máme žiť podľa príkladu Spasiteľa. Ježiš, napriek tomu, že žil v spoločenstve apoštolov, považoval za veľmi dôležitý práve ten čas, ktorý strávil v osobnej modlitbe s Otcom (On a Otec). 

     Po krátkej prestávke sa prítomným prihovoril o. Ľuboslav Petričko. Nadviazal na slová vladyku Petra a taktiež pripomenul slová Ježiša Krista: „Kto vidí mňa, vidí Otca.“ (Jn 14,9) V Kristovi sa nám zjavuje Otcova tvár a Svätý Duch zjavuje svoju tvár v tvári každého brata a sestry. Láskou sme boli stvorení a sme povolaní k tomu, aby kerygma bola viditeľná v našich životoch. Ľudia potrebujú vidieť, že žiješ to, čo ohlasuješ. Svoj príhovor ukončil slovami: „Zjavuj Božiu tvár cez dobro, lásku k blížnemu, či dobroprajnosť. Buď jednoducho synom a dcérou Boha.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *