Odpustová slávnosť bl. Pavla Petra Gojdiča OSBM

     17. júla 2023 sme sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa stretli pri príležitosti sviatku bl. Pavla Petra Gojdiča, OSBM za účasti vladyku Petra Rusnáka, vladyku Milana Lacha SJ, otcov baziliánov,  mnohých ďalších kňazov a veriacich. Pred začiatkom svätej liturgie naše sestry vystúpili s krátkym pásmom o osobe blaženého mučeníka P. P. Gojdičla, OSBM.  Homíliu predniesol protoihumen otcov baziliánov o. Vladimír Sedláček, OSBM a priblížil tak život blahoslaveného vladyku Pavla. V rámci tohto slávenia bol otec Marko Durlák ustanovený za archimadritu Prešovskej archieparchie.