Monastier Medzilaborce

V Medzilaborciach pôsobili sestry v rokoch 1938 až 1950 no na príkaz komunisticekj vlády museli mesto opustiť. V roku 2006 prichádza s podnetom pre návrat sestier baziliánok protopresbyter o. Ján Blaško. Úlohou sestier je katechéza – vyučovanie náboženskej výchovy na základných školách. Okrem toho sa venujú deťom a mladým aj mimo vyučovania, pomáhajú pri organizovaní letných táborov a skautských aktivít. Okrem duchovných aktivít pre veriacich sa venujú aj šitiu kňazských rúch.