100 rokov na Slovensku 2. časť

      Vo štvrtok 29. septembra 2022 sme nadviazali na liturgickú oslavu zo dňa 6. augusta 2022 kultúrnym programom v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.Počas moderovaného večera v 4 pásmach moderátor Dávid Palaščák s pozvanými hosťami priblížil históriu, život a apoštolát sestier baziliánok na Slovensku. Program bol popretkávaný aj speváckymi a hudobnými vstupmi. Ako prvý sa predstavil Ďalej…

Stretnutie generálnej rady a vyšších predstavených

     V dňoch 2.-9. augusta sa v priestoroch kňazského seminára v Prešove konalo stretnutie rozšírenej rady za účasti celého generálneho vedenia z Ríma, sestier z Argentíny, Brazílie, USA, Chorvátska, Rumunska, Slovenska, Poľska, Ukrajiny ako aj sestier, ktoré sú aktívne v Interkulturálnej a Synodálnej komisii nášho Rádu.      Počas týchto dní mali sestry možnosť Ďalej…

100 rokov na Slovensku 1. časť

     V sobotu 6. augusta 2022 sme oslavovali príchod prvých sestier na územie Prešovskej eparchie. Do Prešova prišli sestry zo Stanislavova (dnešný Ivano-Frankivsk na Ukrajine). O týchto historických udalostiach bola prítomným v katedrále sv. Jána Krstiteľa predstavená prezentácia, ktorú viedla sr. Natanaela Koľová, OSBM.      Po nej nasledovala sv. Liturgia, ktorej predsedal vladyka Peter Ďalej…

Ďakovná púť

     Vo svetle osláv a so srdcom plným vďačnosti za 100 rokov pôsobenia sestier na Slovensku sme sa v júli vybrali na spoločnú ďakovnú púť do Medžugoria spolu s duchovným sprievodcom o. Matúšom Marcinom.      Počas týchto požehnaných dní sme mali možnosť navštíviť významné miesta ako vrch Križevac, miesto zjavenia Podbrdo, časť nazývanú Ďalej…

1.metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

        V sobotu 5. februára 2022 sa uskutočnilo prvé metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Kvôli aktuálnej pandemickej situácii bolo realizované formou online.  Zúčastnili sa ho všetci gréckokatolícki vladykovia: metropolita a arcibiskup Ján, arcibiskup Cyril, vladyka Peter, vladyka Milan a vladyka Marián Andrej. Gréckokatolíckych rehoľníkov a rehoľných komunít sa Ďalej…

sr. Terézia Baraneková, OSBM

     Sestra Terézia, rodným menom Anna Baraneková sa narodila 10. januára 1926 v Krajnej Bystrej, okr. Svidník, v rodine Andreja a Anny, rodenej Rodákovej. Mala dvoch súrodencov Máriu a Michala. Rodičia zomreli, keď Anna bola ešte dieťa, takže bola vychovávaná v sirotinci u sestier baziliánok v Užhorode, kde aj navštevovala Ľudovú školu. Neskôr sa Ďalej…

sr. Inokentia Mihalisková, OSBM

     Sestra Inokentia Mihalisková, krstným menom Helena, narodila sa 9. novembra 1928 v Nižných Čabinách, okr. Medzilaborce v rodine Jána Mihaliska a Anny, rod. Husárovej. Mala troch súrodencov, Anna a Štefan zomreli v detskom veku, Michal je v súčastnosti vdovec. Sestra Inokentia navštevovala Ľudovú školu  vo Vyšných Čabinách a Meštiansku školu v Medzilaborciach. Už počas Ďalej…

sr. Irena Dovičáková, OSBM

     Sestra Irena Dovičáková, krstným menom Helena, sa narodila 18.apríla 1938 v Krišľovciach, okr. Stropkov. Rodičia, otec Michal Dovičák, matka Helena, rod. Zajarošová. Mala troch súrodencov: Michal, Terézia, Mária. Rodičia skoro odišli do večnosti a malá Helena ostala pri bratovi. Ukončila Základnú školu a rok meštianky v Kolbovciach. Od roku 1955-1960 pracovala na Štátnych majetkoch v Ďalej…

Boh sa nikdy neunaví hľadať ťa

     Tak ako každý rok aj teraz prišiel čas utiahnuť sa na pár dní do ticha, mlčania a s otvoreným srdcom načúvať Božiemu hlasu počas duchovných cvičení, ktoré sa konali v dvoch letných termínoch pod vedením o. Jaroslava Štelbaského, CSsR. Počas prednášok sa otec Jaroslav dotkol viacerých aspektov duchovného života, ale aj toho o Ďalej…