Správy

100 rokov na Slovensku 2. časť

      Vo štvrtok 29. septembra 2022 sme nadviazali na liturgickú oslavu zo dňa 6. augusta 2022 kultúrnym programom v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.Počas moderovaného večera v 4 pásmach moderátor Dávid Palaščák s pozvanými hosťami priblížil históriu, život a apoštolát sestier baziliánok na Slovensku. Program bol popretkávaný aj speváckymi a hudobnými vstupmi. Ako prvý sa predstavil Zbor sv. Jakuba, Anna Servická, Lukáš Leščišin a Peter Milenky s doprovodom.      Tohto slávnostného podujatia Ďalej…

Stretnutie generálnej rady a vyšších predstavených

     V dňoch 2.-9. augusta sa v priestoroch kňazského seminára v Prešove konalo stretnutie rozšírenej rady za účasti celého generálneho vedenia z Ríma, sestier z Argentíny, Brazílie, USA, Chorvátska, Rumunska, Slovenska, Poľska, Ukrajiny ako aj sestier, ktoré sú aktívne v Interkulturálnej a Synodálnej komisii nášho Rádu.      Počas týchto dní mali sestry možnosť zamyslieť sa nad navrhnutou témou, čo sa týka nášho života vo svetle mnohých zmien, pretože Ďalej…

100 rokov na Slovensku 1. časť

     V sobotu 6. augusta 2022 sme oslavovali príchod prvých sestier na územie Prešovskej eparchie. Do Prešova prišli sestry zo Stanislavova (dnešný Ivano-Frankivsk na Ukrajine). O týchto historických udalostiach bola prítomným v katedrále sv. Jána Krstiteľa predstavená prezentácia, ktorú viedla sr. Natanaela Koľová, OSBM.      Po nej nasledovala sv. Liturgia, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák. Prítomní bol aj vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR, provinciálny predstavený otcov baziliánov o. Vladimír Ďalej…

Ďakovná púť

     Vo svetle osláv a so srdcom plným vďačnosti za 100 rokov pôsobenia sestier na Slovensku sme sa v júli vybrali na spoločnú ďakovnú púť do Medžugoria spolu s duchovným sprievodcom o. Matúšom Marcinom.      Počas týchto požehnaných dní sme mali možnosť navštíviť významné miesta ako vrch Križevac, miesto zjavenia Podbrdo, časť nazývanú Majčino selo, kde sa vzdelávajú a vychovávajú deti bez rodičov. Stretli sme sa tiež s Ďalej…

1.metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

        V sobotu 5. februára 2022 sa uskutočnilo prvé metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Kvôli aktuálnej pandemickej situácii bolo realizované formou online.  Zúčastnili sa ho všetci gréckokatolícki vladykovia: metropolita a arcibiskup Ján, arcibiskup Cyril, vladyka Peter, vladyka Milan a vladyka Marián Andrej. Gréckokatolíckych rehoľníkov a rehoľných komunít sa pripojilo približne 40, a počet všetkých zúčastnených zasvätených osôb bol asi 122. Okrem rehoľných sestier, Ďalej…

sr. Terézia Baraneková, OSBM

     Sestra Terézia, rodným menom Anna Baraneková sa narodila 10. januára 1926 v Krajnej Bystrej, okr. Svidník, v rodine Andreja a Anny, rodenej Rodákovej. Mala dvoch súrodencov Máriu a Michala. Rodičia zomreli, keď Anna bola ešte dieťa, takže bola vychovávaná v sirotinci u sestier baziliánok v Užhorode, kde aj navštevovala Ľudovú školu. Neskôr sa s rehoľnými sestrami presťahovala do Prahy, a tam ukončila dvojročné štúdium na Obchodnej škole. Potom Ďalej…

sr. Inokentia Mihalisková, OSBM

     Sestra Inokentia Mihalisková, krstným menom Helena, narodila sa 9. novembra 1928 v Nižných Čabinách, okr. Medzilaborce v rodine Jána Mihaliska a Anny, rod. Husárovej. Mala troch súrodencov, Anna a Štefan zomreli v detskom veku, Michal je v súčastnosti vdovec. Sestra Inokentia navštevovala Ľudovú školu  vo Vyšných Čabinách a Meštiansku školu v Medzilaborciach. Už počas štúdia v Medzilaborciach pociťovala Božie volanie na ktoré v roku 1949 odpovedala a prihlásila sa Ďalej…

sr. Irena Dovičáková, OSBM

     Sestra Irena Dovičáková, krstným menom Helena, sa narodila 18.apríla 1938 v Krišľovciach, okr. Stropkov. Rodičia, otec Michal Dovičák, matka Helena, rod. Zajarošová. Mala troch súrodencov: Michal, Terézia, Mária. Rodičia skoro odišli do večnosti a malá Helena ostala pri bratovi. Ukončila Základnú školu a rok meštianky v Kolbovciach. Od roku 1955-1960 pracovala na Štátnych majetkoch v Sečovskej Polianke ako robotníčka. Od roku 1960 v Odevných závodoch  kapitána Nálepku vo Svidníku ako Ďalej…

Boh sa nikdy neunaví hľadať ťa

     Tak ako každý rok aj teraz prišiel čas utiahnuť sa na pár dní do ticha, mlčania a s otvoreným srdcom načúvať Božiemu hlasu počas duchovných cvičení, ktoré sa konali v dvoch letných termínoch pod vedením o. Jaroslava Štelbaského, CSsR. Počas prednášok sa otec Jaroslav dotkol viacerých aspektov duchovného života, ale aj toho o čom by malo byť zrelé zasvätenie. Mali sme možnosť zastaviť sa v tejto určitej etape Ďalej…