Správy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

1. Kategória: učiteľ2. Podkategória: učiteľ strednej školy – učiteľ odborných predmetov v študijnomodbore praktická sestra3. Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva4. Doba trvania pracovného pomeru: 01.09.2024 – 30.06.2025,resp. na dobu neurčitú5. Pracovný úväzok v hod./týždeň: plný pracovný úväzok6. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore / programe * doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) – (nie je povinné do nástupu) minimálne 2 roky odbornej praxe v odbore odborná spôsobilosť na Ďalej…

Slávnosť biskupskej chirotónie v Prešove

     V predvečer slávnosti biskupskej chirotónie nového prešovského arcibiskupa a metropolitu Jonáša Jozefa Maxima, náš monastier v Prešove navštívil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli v sprievode o. Andreja Škovieru. Privítali sme tiež generálnu predstavenú z Ríma m. Marcelu Runcan, OSBM a jej sekretárku sr. Emanuelu Vihka, OSBM. Atmosféru tohto mimoriadného večera doplnil svojou prítomnosťou aj vladyka Hlib Lonchyna, MSU správca eparchie sv. Vladimíra v Príži.   Po slávnosti Ďalej…

2% o.z. Baziliáda

Drahí priatelia, aj tento rok Vás chceme osloviť a požiadať o Vašu priazeň a pomoc, ktorú nám môžete poskytnúť. Našim cieľom je pomáhať druhým, tým, ktorí to potrebujú: mládeži, starším a chorým. Činnosť nášho združenia je zameraná na zveľaďovanie ľudských i kresťanských hodnôt. Je popretkávaná s činnosťou spoločenstva sestier baziliánok a spoločníkmi sestier baziliánok. Pre viac info. :  kliknite na tento odkaz – o.z. Baziliáda

Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Makríny

„Prepodobná Makrína, dobrého Boha si si zamilovala celým srdcom, jeho kríž si vzala na svoje plecia a s láskou si ho nasledovala, preto si získala odpustenie hriechov.“ (Kondák sviatku)Narodila sa roku 324 ako prvé dieťa rodiny, bola sestrou sv. Bazila Veľkého. Jej príklad nadchol Bazila žiť dokonalým kresťanským životom. Pochádzajúc z bohatej rodiny, žila v spoločnosti biednych ako jedna z nich. Bola príkladom života modlitby a služby núdznym. Zomrela v Ďalej…

Neustále hlásajte evanjelium a ak je to potrebné tak aj slovami

     Neustále hlásajte evanjelium a ak je to potrebné tak aj slovami. Nech je na Vás vidno radosť z nasledovania Krista, pretože v smútku svätosť nie je. Ste povolaní prinášať úsmev Boha a bratstvo/sesterstvo je pravým a nauveriteľnejším evanjeliom aké môžete vyrozprávať. Nemajte strach prejaviť radosť z toho, že ste odpovedali na Pánovo volanie. Radosť, tá pravá je nákazlivá. (pápež František) https://sestrybazilianky.sk/wp-content/uploads/2023/07/Zdiar-dni-komunity.mp4

Odpustová slávnosť bl. Pavla Petra Gojdiča OSBM

     17. júla 2023 sme sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa stretli pri príležitosti sviatku bl. Pavla Petra Gojdiča, OSBM za účasti vladyku Petra Rusnáka, vladyku Milana Lacha SJ, otcov baziliánov,  mnohých ďalších kňazov a veriacich. Pred začiatkom svätej liturgie naše sestry vystúpili s krátkym pásmom o osobe blaženého mučeníka P. P. Gojdičla, OSBM.  Homíliu predniesol protoihumen otcov baziliánov o. Vladimír Sedláček, OSBM a priblížil tak život blahoslaveného vladyku Ďalej…

Program – PASCHA 2023

Veľký piatok  –  7. apríl 15:00 – Večiereň s uložením plaščenice do hrobu 18:00 – Nádhrobná (Jeruzalemská) utiereň Veľká sobota – 8. apríl 16:00 – Liturgia sv.Bazila Veľkého s večierňou 19:00 – Nádhrobná polnočnica Nedeľa Paschy – 9. apríl 6:00 – Utiereň, Liturgia sv. Jána Zlatoústeho a požehnanie pokrmov Svetlý pondelok – 10. apríl 6:50 – Utiereň 8:00 – Svätá Liturgia Svetlý utorok – 11. apríl 6:50 – Utiereň 8:00 Ďalej…

Formačný kurz v Rumunsku

     V Rumunskom meste Cluj sa konal týždňový formačný kurz určený pre provinciálne predstavené a predstavené domov Sestier Rádu sv. Bazila Veľkého. Na kurze sa zúčastnilo vyše štyridsať  sestier baziliánok z Európy, pod vedením generálnej predstavenej m. Marcely Runcan OSBM, generálnej rady a lektorov. Zo Slovenska sa na kurze zúčastnili sr. Daniela Štefková a sr. Naukracia Zavacká, sr. Veronika Vislocká, sr. Gorazda Jakubčáková a sr. Sr. Damiana Kuzmová.   Ďalej…