Program – PASCHA 2023

Veľký piatok  –  7. apríl

15:00 – Večiereň s uložením plaščenice do hrobu

18:00 – Nádhrobná (Jeruzalemská) utiereň

Veľká sobota – 8. apríl

16:00 – Liturgia sv.Bazila Veľkého s večierňou

19:00 – Nádhrobná polnočnica

Nedeľa Paschy – 9. apríl

6:00 – Utiereň, Liturgia sv. Jána Zlatoústeho a požehnanie pokrmov

 

Svetlý pondelok – 10. apríl

6:50 – Utiereň

8:00 – Svätá Liturgia

Svetlý utorok – 11. apríl

6:50 – Utiereň

8:00 – Svätá Liturgia