Baziliáda

Drahí priatelia,


aj tento rok Vás chceme osloviť a požiadať o Vašu priazeň a pomoc, ktorú nám môžete poskytnúť.

Našim cieľom je pomáhať druhým, tým, ktorí to potrebujú: mládeži, starším a chorým.

Činnosť nášho združenia je zameraná na zveľaďovanie ľudských i kresťanských hodnôt.

Je popretkávaná s činnosťou spoločenstva sestier baziliánok a spoločníkmi sestier baziliánok.

Radi by sme rozšírili svoju činnosť v práci s mládežou i staršími.

Mladi by mali možnosť doučovania anglického jazyka počas školského roka

a v lete možnosť stretnutí s rovesníkmi s možnosťou  rozvíjania svojich schopností a zručností.

Starší ľudia tiež, ktorí potrebujú našu ľudskú pomoc a duchovné povzbudenie, ale neraz aj materiálnu nutnosť.

Zatiaľ vo väčšine prípadov sú naše aktivity hradené z vlastných zdrojov.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám doteraz pomohli.

Budeme radi ak Vaša finančná pomoc vo forme 2% z dane pomôže nám pomáhať tým, ktorí to viac potrebujú.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote. Nech nikomu nechýba to čo najviac potrebuje.

S úctou,

Mgr.  Helena Šimová

predseda o.z.


Dokumenty na stiahnutie: