100 rokov na Slovensku 1. časť

     V sobotu 6. augusta 2022 sme oslavovali príchod prvých sestier na územie Prešovskej eparchie. Do Prešova prišli sestry zo Stanislavova (dnešný Ivano-Frankivsk na Ukrajine). O týchto historických udalostiach bola prítomným v katedrále sv. Jána Krstiteľa predstavená prezentácia, ktorú viedla sr. Natanaela Koľová, OSBM.

     Po nej nasledovala sv. Liturgia, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák. Prítomní bol aj vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR, provinciálny predstavený otcov baziliánov o. Vladimír Sedláček, OSBM, provinciálny predstavený o. redemptoristov o. Metod Lukáčik, CSsR, generálny vikár o. Ľubomír Petrík, archimadrita Jaroslav Lajčiak, súdny vikár o. Jaroslav Pasok a mnohí pozvaní kňazi. Na tejto slávnosti bola prítomná aj generálna predstavená m. Marcela Runcan, OSBM s celou svojou radou z Ríma a provinciálne predstavené z mnohých krajín kde pôsobia sestry baziliánky (USA, Brazília, Argentína, Chorvátsko, Rumunsko, Poľsko, Ukrajina) a taktiež provinciálna predstavená viceprovincie sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach sr. Naukracia Zavacká, OSBM. V homílii vladyka Peter povzbudil sestry slovom k sviatku Premenenia Pána, aby boli verné vo svojom povolaní a dbali o premenu svojho srdca, ktorá je najdôležitejšia v ich zasvätenom živote.

     Na konci provinciálna predstavená m. Daniela Štefková, OSBM poďakovala vladykovi za slúženie sv. Liturgie a taktiež za jeho povzbudenie. Slová vďaky patrili aj kňazom, ktorí sú nám duchovne nápomocní.  Osobne sa prihovorila aj generálnej predstavenej, sestrám zo zahraničia a sestrám zo svojej provincie. Prítomní boli aj spoločníci sestier baziliánok, dobrodinci a blízky známi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *