100 rokov na Slovensku 2. časť

      Vo štvrtok 29. septembra 2022 sme nadviazali na liturgickú oslavu zo dňa 6. augusta 2022 kultúrnym programom v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.Počas moderovaného večera v 4 pásmach moderátor Dávid Palaščák s pozvanými hosťami priblížil históriu, život a apoštolát sestier baziliánok na Slovensku. Program bol popretkávaný aj speváckymi a hudobnými vstupmi. Ako prvý sa predstavil Zbor sv. Jakuba, Anna Servická, Lukáš Leščišin a Peter Milenky s doprovodom.

     Tohto slávnostného podujatia sa zúčastnil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a apoštolský administrátor prešovskej archieparchie, vladyka Cyril Vasiľ SJ arcibiskup „ad personam“ a eparchiálny biskup Košickej eparchie, provinciálny predstavený otcov baziliánov Vladimír Sedláček OSBM, Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie, súdny vikár Jaroslav Pasok, o. Vladimír Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie,  predstavení z Gréckokatolickej teologickej fakulty a Gréckokatolického kňazského seminára P. P. Gojdiča, otcovia baziliáni, redemptoristi a mnohí pozvaní kňazi s manželkami. Prítomná bola aj viceprovinciálna predstavená viceprovincie sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach sr. Naukrácia Zavacká  OSBM, sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a sestry baziliánky z Poľska. Hľadisko bolo zaplnené spoločníkmi sestier baziliánok, príbuznými, blízkymi priateľmi a dobrodincami.

     V pozdravnom slove vladyka Peter Rusnák okrem iného povedal, že zasvätený život môžeme pochopiť len tak, že ho vidíme v úzkom spojení s Cirkvou. Tento spôsob života sa zrodil v Cirkvi. Cirkev ho prijímala a schvaľovala, a z nej čerpal a stále čerpá svoju silu. Potom sa prítomným ešte krátko prihovorili vladyka Cyril Vasiľ SJ a o. Vladimír Sedláček OSBM.Vo svojom slove na záver,  provinciálna predstavená sestier baziliánok m. Daniela Štefková, OSBM vyslovila tiež svoju veľkú vďačnosť všetkým účastníkom programu a tým, ktorí sa na ňom podieľali.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *