Naša škola

Je katolícka škola zriadená Rádom sestier sv. Bazila Veľkého so sídlom Prešove. Po stránke vzdelávania je úplne porovnateľná so štátnymi zdravotníckymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Vyučuje sa tu náboženstvo ako povinný predmet. Škola sa snaží zvýšiť kvalitu vzdelávania zapájaním sa do projektov: Infovek, Socrates Commenius, Leonardo da Vinci, Renovabis a ďalších. Škola spolupracuje s  FNsP J.A. Reimana v  Prešove, Domovom dôchodcov, DSS, Domom Kozmu a  Damiána – Nezábudka, Červeným krížom, GrK diecéznou charitou, ABC voľného času. Webstránka školy:  https://szssvbazpo.edupage.org

Napísali o nás:

Akcia Ôsmak v koži zdravotníka: https://vychod.sme.sk/c/23331668/povolanie-zdravotnika-nie-je-pre-kazdeho-otestovali-si-to-i-ziaci-zakladnych-skol.html

Reportáž v TVLux – Svetový deň chorých: https://www.youtube.com/watch?v=XENUAyufqCc&ab_channel=AlenaSochov%C3%A1