Darujte nám 2%

Drahí priatelia,      aj tento rok Vás chceme osloviť a požiadať o Vašu priazeň a pomoc, ktorú nám môžete poskytnúť. Našim cieľom je pomáhať druhým, tým, ktorí to potrebujú: mládeži, starším a chorým. Činnosť nášho združenia je zameraná na zveľaďovanie ľudských i kresťanských hodnôt. Je popretkávaná s činnosťou spoločenstva sestier baziliánok a spoločníkmi sestier Ďalej…

Životné jubileum sr. Bernadety

      Sr. Bernadeta v tomto mesiaci oslávila 90 rokov svojho života. Narodila sa 10. 03. 1930 v Lukove (okres Bardejov). Do rádu vstúpila dňa 21. 09. 1947 a večné sľuby zložila 08. 12. 1956. Študovala v Meštianskej škole a Štátnej ruskej učiteľskej akadémii v Prešove. Pôsobila v Stropkove, Sečovciach, Kostolnej, Krásnej Lípe, Meziměstí u Broumova, Svitavách, Bardejove, Mukařove, Legnave, Ďalej…

Stretnutie spoločníkov

      V našom provinciálnom dome v Prešove v dňoch 10. – 11. 1. 2020 prebiehala duchovná obnova pre Spoločníkov sestier baziliánok, na ktorej sa zúčastnilo 17 spoločníkov. Hlavnou myšlienkou duchovnej obnovy bola téma: „Služba blížnemu  podľa sv. Bazila Veľkého“, ktorú počas dvoch stretnutí rozoberal  o. Markijan Greško, ČSVV. Spoločníci mali možnosť byť nielen na spoločnej modlitbe so Ďalej…

Slávnostná sv. Liturgia pri príležitosti 50. rokov od príchodu sestier do Bardejova

     Písal sa rok 1969, kedy Božia prozreteľnosť priviedla sestry späť na východné Slovensko medzi gréckokatolíkov, kde mohli oslavovať Boha vo svojom byzantsko-slovanskom obrade.     Po návrate šiestich sestier z Veľkého Blhu, ktorými boli sr. Jeremija Pankuličová, sr. Eugénia Sakalová, sr. Terézia Baraneková, sr. Gabriela Hvaťová, sr. Oľga Čabalová a sr. Teodora Geletejová, sa začala písať história Ďalej…

90. rokov od smrti sr. Vasilie Hlibovickej, OSBM

(19. február 1895 – 9. október 1929)     Neďaleko mestečka Halič v krásnom prostredí, kde sa rieka Lipa vlieva do rieky Dnester, leží dedinka Bovshiv. Tu  prišla na svet 19. februára 1895 Olena Hlibovická. Volali ju Olenka, alebo Haľa. Mama Štefánia rodená Šeferová pochádzala z kňazskej rodiny a otec Sofron bol gréckokatolíckym kňazom na vidieku. Keď Haľa vyrástla Ďalej…

Ukončenie Generálnej kapituly

V deň zavŕšenia Generálnej kapituly prebehli voľby generálnych radkýň, zástupkyne generálnej predstavenej a tiež dvoch náhradníčok pre generálnu radu. Sestry si prevzali upravenú verziu Vízie rádu a rozlúčili sa s facilitátorkou Frances Heery.   Členkami novozvolenej generálnej kúrie sú: sestra Marcela Runcan, generálna predstavená (Rumunsko) sestra Mariela Rotzen, asistentka generálnej predstavenej a prvá radkyňa (Argentína) sestra Emanujila Vishka (Chorvátsko) sestra Ďalej…

Na ceste

Už tradične každý kapitulárny deň začína modlitbou, ktorú vedú sestry z rôznych provincií. Štvrtkovú modlitbu viedli sestry z Chorvátska (Osijek). Na začiatku tohto dňa sestry pracovali v piatich jazykových skupinách (ukrajinskej, anglickej, španielskej, talianskej a slovenskej), kde boli spoločne prerokované správy provinciálnych predstavených. Ďalej si sestry vypočuli správu Baziliánskej komisie, ktorú prezentovali sr. Dorothy Ann Busowski a sr. Susan Sisko Ďalej…

Otvorenie Generálnej kapituly

V týchto dňoch prebieha v Ríme XI. Generálna kapitula na ktorej sa stretlo 43 delegátok z rôznych častí sveta. Sestry začali toto stretnutie Svätou Božskou Liturgiou vo Vatikánskej bazilike sv. Petra pri ostatkoch sv. Jozafáta, ktoré sú uložené pod prestolom sv. Bazila Veľkého. Sestrám sa prihovoril Jeho Blaženosť vladyka Svjatoslav Ševčuk. Kapitula sa začala modlitbou „Kráľu nebeský“ v Ďalej…