Boh sa nikdy neunaví hľadať ťa

     Tak ako každý rok aj teraz prišiel čas utiahnuť sa na pár dní do ticha, mlčania a s otvoreným srdcom načúvať Božiemu hlasu počas duchovných cvičení, ktoré sa konali v dvoch letných termínoch pod vedením o. Jaroslava Štelbaského, CSsR. Počas prednášok sa otec Jaroslav dotkol viacerých aspektov duchovného života, ale aj toho o čom by malo byť zrelé zasvätenie. Mali sme možnosť zastaviť sa v tejto určitej etape svojej formácie, svojho povolania a tak ako prorok Eliáš „postaviť sa na vrchu pred Pána“. Stíšenie dovoľuje pochopiť mnohé veci a nakoľko čas duchovných cvičení by mal byť časom zmeny, verím, že v srdci každej jednej z nás Boh konal zázraky. Nemohli by sme Ho milovať, kedy On prvý nemiloval nás a my už len s pokorou prosíme nech sú naše životy na Jeho chválu, aby sme vždy vedeli odpovedať na tú bezhraničnú lásku, ktorá sa nám ponúka.

     Nakoľko jednota dáva zmysel spoločnému životu tak sme po skončení prvých duchovných cvičení ešte spoločne so sestrami z iných domov slávili sviatok našej patrónky sv. Makríny. Kazateľom slávnostnej svätej Liturgie bol špirituál kňazského seminára P.P. Gojdiča o. Jozef Harvilko.