Formačné stretnutie internoviciátu

   V tejto špeciálnej dobe, kedy nie je úplne samozrejmé vycestovať za hranice okresu sme mali milosť zúčastniť sa stretnutia internoviciátu. Toto stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 7 – 13. 6. 2021 v komplexe bývalého Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.

   Prvé tri dni spestrili prednášky p. Františka Hylmara, SJ v ktorých nám predostrel tému Exámenu /Spytovanie svedomia podľa ignácianskej spirituality/. Teoretická prednášková časť bola vo večerných hodinách prepojená s adoráciou a odprevádzaným exámenom p. Františka v seminárnej kaplnke. Veľmi povzbudivé je pozitivistické ladenie exámenu /vďačnosť a prosba/ so snahou vnímať Boha a uvedomovaním si, že koná v náš prospech.

   Druhý blok stretnutia tvorili pútavé prednášky sr. Fides Strenkovej, CJ na tému: „Biblia a zasvätený život“. Tieto prednášky doslova vtiahli do deja vďaka prepojeniu exegetických, historických, geografických, kultúrnych okolností. Boli akýmsi úvodom pre prácu s textom /štúdiom/ a meditáciou Svätého Písma. Veľkým bonusom bola skutočnosť, že prednášky sr. Fides nadväzovali na o. Františka a boli teoreticky aj prakticky prepojené.

   Víkendový  program spestrila návšteva dreveného evanjelického artikulárneho kostola  v neďalekom Hronseku s podrobným výkladom miestnej evanjelickej farárky. V nedeľu zase účasť na sv. omši v benediktínskom kláštore tiež v neďalekom Sampore.

Bohu blahodarenije a taktiež vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto stretnutia.

Novicka Natanaela