sr. Terézia Baraneková, OSBM

     Sestra Terézia, rodným menom Anna Baraneková sa narodila 10. januára 1926 v Krajnej Bystrej, okr. Svidník, v rodine Andreja a Anny, rodenej Rodákovej. Mala dvoch súrodencov Máriu a Michala. Rodičia zomreli, keď Anna bola ešte dieťa, takže bola vychovávaná v sirotinci u sestier baziliánok v Užhorode, kde aj navštevovala Ľudovú školu. Neskôr sa s rehoľnými sestrami presťahovala do Prahy, a tam ukončila dvojročné štúdium na Obchodnej škole. Potom dva roky pracovala v Cernine okr. Svidník ako učiteľka. Už dlhšiu  dobu však pociťovala Božie volanie, načo v roku 1947 odpovedala a prihlásila sa na kandidatúru k sestrám baziliánkam. Svoj život zasvätila službe Bohu vstupom do noviciátu Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v Prešove. Po jeho ukončení 8. mája 1949 zložila prvé sľuby.

     V roku 1950 sa pokojný život rehoľných sestier zmenil.  Komunistický režim násilne prerušil ich činnosť a sestra Terézia spolu s ostatnými sestrami 20. marca 1950 musela opustiť prešovský monastier. V rokoch 1950-1955 pracovala s mladšími sestrami v Trenčianskej nemocnici na chirurgickom oddelení. V priebehu toho si doplnila zdravotnícke vzdelanie. Potom ich presunuli ku chorým do Domova invalidov v Kovariec. 31. mája 1956 zložila večné sľuby, a tak odovzdala svoj život Kristovi. V rokoch 1958-1963 pracovala vo výrobni hostií v Báči. Neskôr v Ústave sociálnej starostlivosti pre dospelých vo Veľkom Blhu, a tak od roku 1969 do roku 1997 pracovala v Ústave sociálnej starostlivosti pre mladých v Bardejove. Svoju službu vykonávala s veľkou láskou a starostlivosťou. Bola veľmi jemnej a citlivej povahy, a takto sa správala aj k deťom. Vo voľných chvíľach sa venovala vyšívaniu a maľovaniu obrázkov. V bardejovskom monastieri určitý čas bola predstavenou domu, ekonómkou a tiež magistrou noviciátu.

     Sestra Terezka mala veľkú úctu k malému Ježiškovi a sv. Terezke, ktorú sa snažila vo svojom živote nasledovať. Do svojich modlitieb zahŕňala záležitosti sveta, misie kňazov a sv. Otca. Posledných 6 rokov prežila pripútaná na lôžko, ale z jej úst nebolo počuť slovko sťažnosti. Až do posledných chvíľ všetko prijímala s láskou a na Božiu slávu. Svoju dušu odovzdala Stvoriteľovi v tichosti 3. decembra 2021 večer o 21:30 hod.

                                                                                                                                                      Večná jej pamiatka!