List zasväteným – vladyka Ján Babjak, SJ

      Drahí otcovia a bratia rehoľníci, drahé rehoľné sestry, čo najsrdečnejšie Vás pozdravujem. Každoročne sme sa zvykli stretnúť pri príležitosti sviatku Stretnutia Pána, s ktorým sa spája aj Deň zasväteného života. Zo známych dôvodov to teraz nie je možné. Preto Vás chcem aspoň krátko pozdraviť a povzbudiť týmto listom. Zároveň Vám ďakujem za Ďalej…

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ Jn 11,25

sr. Bernadeta Anna Vošková, OSBM      Sestra Bernadeta, krstným menom Anna, sa narodila 10. marca 1930 v Lukove, okr. Bardejov v rodine Jána a Júlie rodenej Sidorovej. Mala troch súrodencov: Mikuláša Máriu a Irenu.      Základnú školu navštevovala v rodnej dedine Lukov. Následne v Prešove absolvovala Meštiansku školu a dva roky pokračovala v Ďalej…

Obliečka sr. Natanaely

„Pane, Bože náš, ty si nádej a útočisko pre všetkých, ktorí v teba dúfajú, ty si nám ukázal rôzne cesty spásy skrze vtelenie Krista, prijmi tvoju služobníčku, ktorá zanechala svetské vášne a priniesla tebe seba,  ako živú a ľúbeznú obetu.“      Týmito slovami sa modlil provinciál otcov baziliánov o. Volodimír Sedláček, OSBM  za našu novicku. Tento veľký deň Ďalej…

Nové vedenie našej provincie

     V dňoch 3. – 5. júla sa v Prešove konala Provinciálna kapitula na ktorej sme volili provinciálnu predstavenú a štyri provinciálne radkyne. Na ďalšie päťročné obdobie bola do tohto úradu zvolená m. Daniela Jaroslava Štefková a  provinciálne radkyne: sr. Andrea Mária Lopatová, sr. Alžbeta Melánia Dacejová, sr. Melánia Mária Legnavská a sr. Dominika Mária Záhorodníková.      Sv. Bazil Ďalej…

Otvorenie provinciálnej kapituly 2020

     Pri príležitosti konania prvej časti provinciálnej kapituly, ktorá sa konala 11. – 14. 06. 2020 prijal vladyka Ján Babjak, SJ pozvanie slúžiť sv. Liturgiu v kaplnke sv. Makríny v Prešove spolu s provinciálom otcov baziliánov o. Vladimírom Sedláčkom, OSBM. Vo svojej homílii nadviazal na uvítací príhovor provinciálnej predstavenej matky Daniely Štefkovej, OSBM, ktorá Ďalej…

Darujte nám 2%

Drahí priatelia,      aj tento rok Vás chceme osloviť a požiadať o Vašu priazeň a pomoc, ktorú nám môžete poskytnúť. Našim cieľom je pomáhať druhým, tým, ktorí to potrebujú: mládeži, starším a chorým. Činnosť nášho združenia je zameraná na zveľaďovanie ľudských i kresťanských hodnôt. Je popretkávaná s činnosťou spoločenstva sestier baziliánok a spoločníkmi sestier Ďalej…