Životné jubileum sr. Bernadety

      Sr. Bernadeta v tomto mesiaci oslávila 90 rokov svojho života. Narodila sa 10. 03. 1930 v Lukove (okres Bardejov). Do rádu vstúpila dňa 21. 09. 1947 a večné sľuby zložila 08. 12. 1956. Študovala v Meštianskej škole a Štátnej ruskej učiteľskej akadémii v Prešove. Pôsobila v Stropkove, Sečovciach, Kostolnej, Krásnej Lípe, Meziměstí u Broumova, Svitavách, Bardejove, Mukařove, Legnave, Ríme (Taliansko), Prahe, Hajdudorogu (Maďarsko) a napokon jeseň svojho života teraz prežíva medzi sestrami v Prešovskom monastiery. Pracovala ako vychovávateľka, zdravotná sestra, krajčírka, ošetrovateľka, predstavená domu, zachristianka. Sestra Bernadeta má rada chórovú modlitbu a jej životným krédom je: „Žiť v prítomnosti Božej spolu so sestrami a spasiť svoju dušu.“ Každý deň napĺňa malými službami a nakoľko jej sily stačia vždy s radosťou vykonáva rôzne domáce práce. Často ju môžeme stretnúť v kaplnke alebo vidieť ako sa prechádza po záhrade pretože jej veľkou záľubou je pestovanie kvetov. Ďakujeme Bohu za svedectvo jej naplneného života, vernosť a tichý apoštolát modlitby.