Duchovné cvičenia sestier

     Pôst je vždy milostivým časom a my sme v období jarných prázdnin mali možnosť prežiť duchovné cvičenia pod vedením o. Pavla Tomka, CSsR. Prednášky boli zamerané na rôzne skúšky v našom živote ale aj na to ako byť vytrvalými vo viere. Rast je o našej ochote dovoliť Bohu formovať naše srdce a o tom ako dokážeme byť poslušné. Bol to čas ticha, modlitby, meditácie a oddychu. Rôzne biblické ženy, ktoré boli tiež spomenuté sú pre nás povzbudením v tom ako napredovať v dôvere, vytrvalosti, múdrosti ale hlavne pokore pred Bohom.