Stretnutie spoločníkov

      V našom provinciálnom dome v Prešove v dňoch 10. – 11. 1. 2020 prebiehala duchovná obnova pre Spoločníkov sestier baziliánok, na ktorej sa zúčastnilo 17 spoločníkov. Hlavnou myšlienkou duchovnej obnovy bola téma: „Služba blížnemu  podľa sv. Bazila Veľkého“, ktorú počas dvoch stretnutí rozoberal  o. Markijan Greško, ČSVV. Spoločníci mali možnosť byť nielen na spoločnej modlitbe so sestrami, alebo Lectio Divina,  ale mohli sa s nimi deliť o svoje zážitky aj pri spoločnom stolovaní. Sedem spoločníkov zároveň obnovilo svoje sľuby počas modlitby IX. Hodinky. Na záver nasledovalo spoločné agapé a gratulácie. Stretnutie doprevádzala sr. Damiána Kuzmová.

„Už teraz vnímajú dobrodenia viery ako odlesk v zrkadle, je to ako by sme už vlastnili úchvatné veci, 

o ktorých nás viera uisťuje, že ich budeme jedného dňa zakúšať.“ sv. Bazil Veľký