Zdolávanie Tatier

        „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“ (H. Ch. Andersen) Túto vetu môžeme potvrdiť aj my, po tom, čo sme sa počas leta spoločne so sestrami vybrali obdivovať krásu našich veľhôr.  Išlo sa za každého počasia cez doliny, potoky až po vrcholy kopcov a tak sme si mohli vychutnať majestátne výhľady na ďalekú krajinu. Bol to veľmi požehnaný a obohacujúci čas, kedy si asi každá z nás v srdci opakovala slová: „Chválim Ťa, Pane môj, za všetky Tvoje diela…“