Obliečka sr. Natanaely

„Pane, Bože náš, ty si nádej a útočisko pre všetkých, ktorí v teba dúfajú, ty si nám ukázal rôzne cesty spásy skrze vtelenie Krista, prijmi tvoju služobníčku, ktorá zanechala svetské vášne a priniesla tebe seba,  ako živú a ľúbeznú obetu.“

     Týmito slovami sa modlil provinciál otcov baziliánov o. Volodimír Sedláček, OSBM  za našu novicku. Tento veľký deň 25. júla 2020 sr. Natanaela  prijala habit a biely závoj. Bol to silný zážitok aj pre jej  rodinu a blízkych priateľov,  ktorí boli prítomní na obliečke.

       V modlitbách jej vyprosujeme  milosť, aby s láskou nasledovala Krista a naplnila Božiu vôľu vo svojom zasvätenom živote.