Kánonická vizitácia v našej provincii

     V druhej polovici septembrových dní k nám docestovala naša generálna predstavená m. Marcela Runcan, OSBM a taktiež sr. Emanuela Vishka, OSBM aby mohla byť otvorená Kánonická vizitácia našej provincie . Vždy je to čas počúvania, rozoznávania, dialógu, obnovy a načúvania Božiemu hlasu a tak to bolo aj teraz.