Nové vedenie našej provincie

     V dňoch 3. – 5. júla sa v Prešove konala Provinciálna kapitula na ktorej sme volili provinciálnu predstavenú a štyri provinciálne radkyne. Na ďalšie päťročné obdobie bola do tohto úradu zvolená m. Daniela Jaroslava Štefková a  provinciálne radkyne: sr. Andrea Mária Lopatová, sr. Alžbeta Melánia Dacejová, sr. Melánia Mária Legnavská a sr. Dominika Mária Záhorodníková. 

    Sv. Bazil Veľký hovorí: „Svätý Duch dvíha srdcia do výšav, slabých vedie za ruku a pokročilých zdokonaľujeOn osvecuje tých, ktorí sú očistení a robí ich duchovnými.“

    Novej provinciálnej rade teda vyprosujeme hojné Božie požehnanie, pripravené srdcia načúvať Svätému Duchu, pamätať na našich zakladateľov a nestratiť z dohľadu živé Svetlo v rozhodovaniach pri vedení našej Provincie Matky Božej, smerom k nášmu jedinému cieľu, ktorým je Ježiš Kristus.

 

Video z celej tejto udalosti: