Na ceste

Už tradične každý kapitulárny deň začína modlitbou, ktorú vedú sestry z rôznych provincií. Štvrtkovú modlitbu viedli sestry z Chorvátska (Osijek). Na začiatku tohto dňa sestry pracovali v piatich jazykových skupinách (ukrajinskej, anglickej, španielskej, talianskej a slovenskej), kde boli spoločne prerokované správy provinciálnych predstavených. Ďalej si sestry vypočuli správu Baziliánskej komisie, ktorú prezentovali sr. Dorothy Ann Busowski a sr. Susan Sisko pretože tiež  spolupracovali na tomto projekte a boli jeho spoluzakladateľkami. Správa bola doplnená prezentáciou pre lepšiu orientáciu sestier v téme. Uvedená komisia bola zriadená v roku 2014 a zvolala ju generálna predstavená m. Dia Stasyuk a jej rada ako výsledok poslednej generálnej kapituly. V popoludňajších hodinách sa pracovalo na rozoberaní rôznych tém a vytýčilo sa päť kľúčových otázok, ktoré budú hlavnými témami tejto generálnej kapituly. Sestry si mohli vybrať tú na ktorej chceli ďalej pracovať. Tento deň bol ukončený spoločnou večierňou.