Otvorenie Generálnej kapituly

V týchto dňoch prebieha v Ríme XI. Generálna kapitula na ktorej sa stretlo 43 delegátok z rôznych častí sveta. Sestry začali toto stretnutie Svätou Božskou Liturgiou vo Vatikánskej bazilike sv. Petra pri ostatkoch sv. Jozafáta, ktoré sú uložené pod prestolom sv. Bazila Veľkého. Sestrám sa prihovoril Jeho Blaženosť vladyka Svjatoslav Ševčuk. Kapitula sa začala modlitbou „Kráľu nebeský“ v španielčine, slovenčine, rumunčine, ukrajinčine a angličtine a po nej m. Dia Stasyuk slávnostne otvorila kapitulu, ktorá prebieha v Pápežskom ukrajinskom kolégiu sv. Jozafáta.