Ukončenie Generálnej kapituly

V deň zavŕšenia Generálnej kapituly prebehli voľby generálnych radkýň, zástupkyne generálnej predstavenej a tiež dvoch náhradníčok pre generálnu radu. Sestry si prevzali upravenú verziu Vízie rádu a rozlúčili sa s facilitátorkou Frances Heery.  

Členkami novozvolenej generálnej kúrie sú:

  • sestra Marcela Runcan, generálna predstavená (Rumunsko)
  • sestra Mariela Rotzen, asistentka generálnej predstavenej a prvá radkyňa (Argentína)
  • sestra Emanujila Vishka (Chorvátsko)
  • sestra Terenya Shynal (Ukrajina)
  • sestra Mykolaya Romakh (Ukrajina)

       Slávnostný večer ukončenia Generálnej kapituly a sviatku sv. Makríny sestry oslávili spoločne za prítomnosti vladyku Dionýza Lachoviča, OSBM a členov rôznych rehoľných spoločenstiev: otcov baziliánov, sestier služobníc, sestier sv. Anny a sestier Najsvätejšieho srdca Ježiša a Márie. Oslava pokračovala na univerzitnom nádvorí spoločnou grilovačkou a radostným spevom piesní v rôznych jazykoch. Vďaka Bohu za všetko.