Trvalé sľuby

     17. 3. 2018 bol významným dňom v histórii spoločníkov sestier Baziliánok. V kláštore o. redemptoristov v Stropkove prijali prvé spoločníčky trvalé sľuby: Margaréta Obertanová, Iveta Čerevková, Tatiana Mikitová, Helena Goldírová a Helena Lisyová. Sľuby sa uskutočnili počas liturgickej modlitby VI. Času. Týchto päť žien zobralo na seba záväzok byť natrvalo,  hlavne v duchovnom prepojení, s Rádom sestier sv. Bazila Veľkého. Počas duchovnej obnovy sa k spoločníčkam prihovoril o. Jozef Jurčenko, CSsR v slove o Pánovi, ktorý povolával robotníkov do svojej vinice v rôznom čase dňa. /Mt 20, 1-16. Spoločníčky naplnené poslaním sa rozišli každá do svojho domu, s odhodlaním verne slúžiť Pánovi skrze svoju rodinu, prácu na slávu Božiu i sv. Bazilovi Veľkému.