Piatok – ZA MISIONÁROV A ZA DOBROVOĽNÍKOV

Z posolstva pápeža Františka k 58. dňu modlitieb za duchovné povolania: Vo všetkých týchto radikálnych zmenách sa ukázalo, že napokon zvíťazila jeho odvaha nasledovať Božiu vôľu. To isté platí pre povolanie: Božie povolanie nás stále núti vychádzať zo seba, darovať sa a ísť ďalej. Niet viery bez rizika. Iba ak sa s dôverou zveríme Božej milosti a odložíme svoje vlastné plány a vlastné pohodlie, potom povieme Bohu skutočne „áno“. A každé „áno“ prinesie ovocie, pretože ním privolíme na väčší plán, z ktorého vidíme iba útržky, ale božský umelec ho pozná a rozvíja, pričom z každého života robí umelecké dielo. V tomto zmysle sv. Jozef predstavuje vzor prijatia Božích plánov. Kiež pomôže všetkým, predovšetkým však mladým, pri ich rozlišovaní, aby mohli uskutočniť Božie sny určené im; kiež ich inšpiruje k odvahe povedať „áno“ Pánovi, ktorý vždy dokáže prekvapiť a nikdy nesklame!

Modlitba: Prosíme ťa, nebeský Otče, sprevádzaj svojim požehnaním všetkých kresťanov, ktorí svojim životom ohlasujú evanjelium; daj im pocítiť tvoju blízkosť a lásku. Daj, aby misionári mali otvorené srdcia pre radosti a nádeje, bolesti i úzkosti ľudí dneška. Veď ich a usmerňuj vo všetkom, čo robia. Žehnaj všetky ich námahy pri šírení tvojho kráľovstva a udržiavaj ich vždy vo svojej láske a ochrane. Mocou svojho Ducha vzbudzuj v mnohých chlapcoch a dievčatách túžbu po misionárskom povolaní. O to Ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za duchovné povolania: Ježišu, ty si povedal svojím prvým učeníkom: „Poďte za mnou!“ a oni sa stali tvojimi apoštolmi vo svete. Veď všetkých, ktorí sa snažia rozoznať tvoje volanie vo svojom živote. Osvieť ich vnútro, aby sa lepšie poznali a mali odvahu odpovedať ti z hĺbky svojho srdca. Podopieraj ich kroky na tejto ceste, ktorá možno vedie k životu zasvätenému misiám. Pomôž im modliť sa a načúvať pozorne tvojmu hlasu. Amen.