Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Makríny

„Prepodobná Makrína, dobrého Boha si si zamilovala celým srdcom, jeho kríž si vzala na svoje plecia a s láskou si ho nasledovala, preto si získala odpustenie hriechov.“ (Kondák sviatku)Narodila sa roku 324 ako prvé dieťa rodiny, bola sestrou sv. Bazila Veľkého. Jej príklad nadchol Bazila žiť dokonalým kresťanským životom. Pochádzajúc z bohatej rodiny, žila v spoločnosti biednych ako jedna z nich. Bola príkladom života modlitby a služby núdznym. Zomrela v Ďalej…

Neustále hlásajte evanjelium a ak je to potrebné tak aj slovami

     Neustále hlásajte evanjelium a ak je to potrebné tak aj slovami. Nech je na Vás vidno radosť z nasledovania Krista, pretože v smútku svätosť nie je. Ste povolaní prinášať úsmev Boha a bratstvo/sesterstvo je pravým a nauveriteľnejším evanjeliom aké môžete vyrozprávať. Nemajte strach prejaviť radosť z toho, že ste odpovedali na Pánovo volanie. Radosť, tá pravá je nákazlivá. (pápež František) https://sestrybazilianky.sk/wp-content/uploads/2023/07/Zdiar-dni-komunity.mp4

Odpustová slávnosť bl. Pavla Petra Gojdiča OSBM

     17. júla 2023 sme sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa stretli pri príležitosti sviatku bl. Pavla Petra Gojdiča, OSBM za účasti vladyku Petra Rusnáka, vladyku Milana Lacha SJ, otcov baziliánov,  mnohých ďalších kňazov a veriacich. Pred začiatkom svätej liturgie naše sestry vystúpili s krátkym pásmom o osobe blaženého mučeníka P. P. Gojdičla, OSBM.  Homíliu predniesol protoihumen otcov baziliánov o. Vladimír Sedláček, OSBM a priblížil tak život blahoslaveného vladyku Ďalej…

Program – PASCHA 2023

Veľký piatok  –  7. apríl 15:00 – Večiereň s uložením plaščenice do hrobu 18:00 – Nádhrobná (Jeruzalemská) utiereň Veľká sobota – 8. apríl 16:00 – Liturgia sv.Bazila Veľkého s večierňou 19:00 – Nádhrobná polnočnica Nedeľa Paschy – 9. apríl 6:00 – Utiereň, Liturgia sv. Jána Zlatoústeho a požehnanie pokrmov Svetlý pondelok – 10. apríl 6:50 – Utiereň 8:00 – Svätá Liturgia Svetlý utorok – 11. apríl 6:50 – Utiereň 8:00 Ďalej…

Formačný kurz v Rumunsku

     V Rumunskom meste Cluj sa konal týždňový formačný kurz určený pre provinciálne predstavené a predstavené domov Sestier Rádu sv. Bazila Veľkého. Na kurze sa zúčastnilo vyše štyridsať  sestier baziliánok z Európy, pod vedením generálnej predstavenej m. Marcely Runcan OSBM, generálnej rady a lektorov. Zo Slovenska sa na kurze zúčastnili sr. Daniela Štefková a sr. Naukracia Zavacká, sr. Veronika Vislocká, sr. Gorazda Jakubčáková a sr. Sr. Damiana Kuzmová.   Ďalej…

2% o.z. Baziliáda

     Drahí priatelia, aj tento rok Vás chceme osloviť a požiadať o Vašu priazeň a pomoc, ktorú nám môžete poskytnúť. Našim cieľom je pomáhať druhým, tým, ktorí to potrebujú: mládeži, starším a chorým. Činnosť nášho združenia je zameraná na zveľaďovanie ľudských i kresťanských hodnôt. Je popretkávaná s činnosťou spoločenstva sestier baziliánok a spoločníkmi sestier baziliánok. Viac info. : TU

Stretnutie zasvätených prešovskej archieparchie

     Nakoľko je sviatok Stretnutia Pána (2. február) zároveň aj dňom zasväteného života, Svätý otec František vo svojom  posolstve odkázal zasväteným: „Dnes slávime sviatok Stretnutia: nech nám Panna Mária vyprosí milosť, aby náš život ako zasvätených osôb bol vždy sviatkom stretnutia s Kristom, a aby sme tak ako ona mohli prinášať svetlo jeho lásky všetkým: jeho svetlo, nie to naše! Prinášať jeho, nie seba samých!“      Pri tejto Ďalej…

Návšteva z Grécka v prešovskom monastiery

    Dňa 29. januára 2023 nás vo večerných hodinách prišli navštíviť vladyka Manuel Nin OSB, apoštolský exarcha z Grécka, emeritný vladyka Dimitrios Salachas a slovenský kňaz o. Peter Fučo, ktorého 28. septembra vladyka Manuel menoval za protosynkela Gréckeho apoštolského exarchátu. V Prešove strávili niekoľko dní pri príležitosti osláv 15. výročia zriadenia Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku.