GDPR

OD 25. 05. 2018 VSTUPUJÚ DO PLATNOSTI

ZMENY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rád sestier sv. Bazila Veľkého spracúva osobné údaje

 podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje,

ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk.